21 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ - SAILING BOAT

admin
Site Admin
Posts: 2142
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

21 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ - SAILING BOAT

Postby admin » Wed Sep 09, 2015 2:30 pm

Music - Μουσική

ΘΕΩΡΙΑ "Χ" ===> ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΣΕΚΤΟ ==> ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ 1 => ΕΝ ΠΛΩ 1996/3
THEORY "X" ===> IN A LEAP YEAR ==> BY THE SEA 1 => EN PLO 1996/3

ENGLISH CHANNEL
(STENA P & O")
RAMSGATE-DUNKIRK
21/7/1996ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ

Συνάντησα μικρό ιστιοφόρο,
Να πλέει βόρειο-ανατολικά,
Γερό σκαρί, μπλέ το πανί, μαγκιόρο,
Φούσκωνε στα δικά του μυστικά.
 
Πόθησα τη γερή αρματωσιά του,
Πόθησα το σκαρί και το πανί,
Μα πιο πολύ την καπετάνισσά του,
Όρθια στην πρύμη και σχεδόν γυμνή.
 
Κι’ αν μ’ άφηνε η καρδιά μου να κοιτάξω,
Θα γέμιζε η θάλασσα πανιά,
Αλλού να δώ κι’ αλλού να πάω να ψάξω,
Σε λίγο θα την πάρει η λησμονιά.


Free Translation

SAILING BOAT

I met a small sailboat
sailing northeast,
solid hull, its sail blue, very fine,
swelling to its own secrets.

I craved for its robust rig,
I craved for its hull and for its sail,
but more than this for its skipperess,
standing at the stern almost naked.

And if my heart would let me look,
the sea would fill with sails,
elsewhere to see and elsewhere to go and seek,
in a little while oblivion will take her.Copyright © 1996 by S. Arvanitakis - All rights reserved

Return to “07 July”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron