11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ - SOCIAL CLIMBING

admin
Site Admin
Posts: 2121
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ - SOCIAL CLIMBING

Postby admin » Sat Sep 12, 2015 1:13 pm

Music - Μουσική :voice/guitar duet

ΘΕΩΡΙΑ "Χ"=>ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΔΥΣΕΚΤΟ=>ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ=>"HELLO"
THEORY "X" => IN A LEAP YEAR => IN THE OUTSKIRTS OF YOUR WORLD => "HELLO"

WEST LONDON
11/11/1996

(σε ένα κοινωνικά αναρριχώμενο πρόσωπο)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Θα ανεβείς τις σκάλες,
Κάπου θα πιαστείς,
Θα βρείς στιγμές μεγάλες...
Και θα κουραστείς.

Ρεφραίν
Όχι, δεν μ' αγγίζεις,
Είμαι αέρας πια,
Όμως μου φωτίζεις,
Κάποια συννεφιά.

Θα βγείς στην κοινωνία,
Την καλή κι' εσύ,
Θα δείς σαν σε ταινία,
Εποχή Χρυσή.

Ρεφραίν
Όχι, δεν μ' αγγίζεις,
Είμαι αέρας πια,
Όμως μου φωτίζεις,
Κάποια συννεφιά.

Μα ύστερα θα πλήξεις,
Και θα βαρεθείς,
Και τότε θα μ' αγγίξεις,
Για να μη χαθείς.

Ρεφραίν
Όχι, δεν μ' αγγίζεις,
Είμαι αέρας πια,
Όμως μου φωτίζεις,
Κάποια συννεφιά.


Free Translation

(to an upwards socially mobile person)
SOCIAL CLIMBING

You will climb the stairs
you will hold on from somewhere,
you will find great moments…
and you will get tired.

refrain
No, you don’t touch me,
I finally became like air,
but you illuminate for me,
some cloudiness.

You will come out also,
in the respectable society,
you will see as in a movie,
a golden era.

refrain
No, you don’t touch me,
I finally became like air,
but you illuminate for me,
some cloudiness.

But afterwards you'll find yourself in ennui
and in boredom,
and then you will touch me,
so as not to loose yourself.

refrain
No, you don’t touch me,
I finally became like air,
but you illuminate for me,
some cloudiness
.


(repeat ad lib-fade out)


Copyright © 1996 by S. Arvanitakis - All rights reserved

Return to “11 November”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron