ΖΗΤΙΑΝΑ - (THE BEGGAR WOMAN)

admin
Site Admin
Posts: 2083
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

ΖΗΤΙΑΝΑ - (THE BEGGAR WOMAN)

Postby admin » Thu Feb 15, 2018 3:13 am

BUSKING

Recorded by Yiannis Paximadakis and myself (November 2016)
phpBB [video]

score video
phpBB [video]

London
23/10/1986


ΖΗΤΙΑΝΑ
(Οι Λεπτοδίκτες)


Φεύγοντας είπες, "Όλα τελειώσανε"
κι' οι δυό σου λέξεις μ' αποτελειώσανε,
μα στην αγάπη όταν μπατίρισες
σαν μιά ζητιάνα κοντά μου γύρισες.

Τί ζητιανεύεις τώρα τα χάδια μου?
Δεν μου γεμίζεις τα άδεια βράδια μου,
έχει η καρδιά μου ντέρτια ανείπωτα
μα να σου δώσει δεν έχει τίποτα.

Πού ήσουν όταν σε χρειαζόμουνα,
όταν μεθούσα και σε θυμόμουνα,
τα όνειρά μας όταν πεθαίνανε,
κι' οι λεπτοδείκτες δεν περιμένανε.
(RR)
FREE TRANSLATION

THE BEGGAR WOMAN
(The Clock Hands)


As you were leaving you said "all finished"
and those two words of yours finished me off,
but when you found yourself in love's thin times
like a beggar woman you returned near me.

Why are you begging now for my caresses?
You don’t fill my empty nights,
my heart has got untold griefs,
but to you it has nothing to give.

Where were you when I needed you,
when I was getting drunk remembering you,
when our dreams were dying
and the clock hands were not waiting.

Η ΖΗΤΙΑΝΑ.pdf
(95.26 KiB) Downloaded 40 times
Copyright © 1986 by S. Arvanitakis - all rights reserved

Return to “ΖΗΤΙΑΝΑ - (THE BEGGAR WOMAN)”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest