06 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 1 - MYTHOLOGY 1

admin
Site Admin
Posts: 2141
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

06 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 1 - MYTHOLOGY 1

Postby admin » Fri Sep 11, 2015 3:56 pm

Music - Μουσική

ΘΕΩΡΙΑ "Χ" => ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΣΕΚΤΟ 1 => ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
THEORY "X" => IN A LEAP YEAR => TRIPS INTO DREAMS

ΔΥΤΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
6/3/1996


ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 1
 

Αν θέλεις, Προμηθέα, Αλλάζουμε τους ρόλους,
αλλάζουμε μαρτύριο, αλλάζουμε διαβόλους.
Εγώ να ‘ρθώ να καρφωθώ στου Καύκασου τη μπάντα
κι' εσύ να ‘ρθείς να αγαπάς την κοπελιά για πάντα,
κι' εσύ να ‘ρθείς να αγαπάς την κοπελιά για πάντα.
 
Κι' εσύ, αν θέλεις, Σίσυφε, αλλάζουμε λημέρι,
αλλάζουμε ελπίδες, κοιτάμε άλλο αστέρι.
Εγώ να ‘ρθώ να κουβαλώ το βράχο δίχως στάση
Κι 'εσύ να 'χεις αγαπηθεί και να την έχεις χάσει,
κι' εσύ να 'χεις αγαπηθεί και να την έχεις χάσει.
 
Αν θέλεις Οδυσσέα, αλλάζουμε δισάκι,
Αλλάζουμε ταξίδι, αλλάζουμε Ιθάκη,
Κάνω νησί την μοναξιά και πας για το νησί σου,
Μα κάποτε θυμήσου με μες την αφήγησή σου,
Μα κάποτε θυμήσου με μες την αφήγησή σου.


Free Translation

MYTHOLOGY 1

If you want, Prometheus, we can change roles,
change torture, change devils,
I would come to get nailed by the side of Caucasus,
and you would come to love this lass for ever.

And you too, Sisyphus, if you want we can change lairs,
we can change hopes, look at a different star,
I would come to carry that rock without stop,
and you would be in the knowledge that once you were loved, but you've lost her.

If you want, Odysseus, we can change swag,
change trip, change Ithaca,
I make an island out of loneliness, and you go for your own island,
but sometimes remember me in your narrative.


Copyright © 1996 by S. Arvanitakis - All rights reserved

Return to “03 March”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests