02 ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ - PRISON OF GLASS

admin
Site Admin
Posts: 2142
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

02 ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ - PRISON OF GLASS

Postby admin » Mon Sep 21, 2015 1:02 pm

Music - Μουσική

BASKING
ΔΥΤΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
2/11/1986


ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ

Κυριακή ατέλειωτη, τεράστια,
συννεφιά και θλίψη στα προάστια.

ρεφραίν
'Έξω από το τζάμι,
μέσα στην καρδιά,
μαύρη σαν κατράμι
είναι η καταχνιά,
μαύρη σαν κατράμι
είναι η καταχνιά,
έξω από το τζάμι,
μέσα στην καρδιά.

Με την τηλεόραση παρηγοριά,
συννεφιά και πλήξη, πόλεις και χωριά.

ρεφραίν
Απλανές το βλέμμα,
σκέψη πλαστική,
Κυριακή από ψέμα,
μικροαστική,
Κυριακή από ψέμα,
μικροαστική,
απλανές το βλέμμα,
σκέψη πλαστική.

Στέκεσαι, μιά πίκρα, φεύγεις, μιά πληγή,
συννεφιά και φτώχεια από γή σε γή.

ρεφραίν

Δυτική Ευρώπη,
Βόρεια Αμερική,
φυλακή από τζάμι
κάθε Κυριακή,
φυλακή από τζάμι
κάθε Κυριακή,
Δυτική Ευρώπη,
Βόρεια Αμερική.


Free Translation

PRISON OF GLASS

Sunday endless, monstrous,
cloudiness and sorrow in the suburbs.

Chorus

Outside of the glass,
inside the heart,
black like tar
is the gloominess. (Reverse Repeat)

With a television as consolation,
cloudiness and boredom, towns and villages.

Chorus
Vacant gaze,
plastic thought,
Sunday of lies,
petty bourgeois. (R.R.)

If you remain a bitterness, if you depart a wound,
cloudiness and poverty from place to place.

Chorus

Western Europe,
North America,
prison of glass,
every Sunday. (R.R.)

Copyright © 1986 by S. Arvanitakis - all rights reserved

Return to “11 November”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron