ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

admin
Site Admin
Posts: 2123
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Postby admin » Wed Mar 06, 2019 10:05 am

LEMONIA PERFORCE
ATHENS, CITY UNKNOWN
<=> LEMONIA
DOMESTIC LIFE
⚤ ♌ + ♏ <=>
<=> THEORY X
IN A LEAP YEAR
VICTORIA'S PARTY 1


ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ


Αυτοί 'ταν το ζευγάρι της χρονιάς,
εμείς μονάχα μιάς πρωτοχρονιάς,
το αίσθημα καυτό και δυνατό,
με πήρε σε γκρεμούς ν' ακροβατώ.

Μου φτάνει μόνο μιά πρωτοχρονιά,
να μπαινοβγαίνω μες την καταχνιά,
τη Μόντσε, το Μανώλη να κοιτώ,
και πάλι μοναχός ν' ακροβατώ.

Το αίσθημα καυτό και δυνατό,
έτσι όπως πρέπει, και γι' αυτό, σωστό,
για μας υπάρχει άλλη συνταγή,
αέναη, απρόσμενη αλλαγή.

*****

Ετσά που πρέπει δα, κι' απού μπορεί,
να μπαινοβγαίνει εκειά που δεν χωρεί,
να βρίσκει ένα ζευγάρι τσι χρονιάς,
κιο 'νέ τσι μπλιό σωστής πρωτοχρονιάς.

(Του φθάνει μόνο μια πρωτοχρονιά,
να μπαινοβγαίνει μες την καταχνιά).
LEMONIA PERFORCE


[url]XML & PDF pending[/url]

Back to February Index

Copyright © 2019 by Socrates Arvanitakis - all rights reserved

Return to “ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests