13 ΑΠ' ΑΓΑΠΗ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ - HURT BY LOVE

admin
Site Admin
Posts: 2141
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

13 ΑΠ' ΑΓΑΠΗ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ - HURT BY LOVE

Postby admin » Sun Aug 23, 2015 2:13 am

Music - Μουσική

BASKING

London
13/10/1986


ΑΠ' ΑΓΑΠΗ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ
(ένα για το δρόμο)

Απ' αγάπη πληγωμένος
μέσα στην καρδιά,
φίλε, πίνεις δακρυσμένος
τούτη τη βραδιά.
Δίχως λόγο σ' έχει αφήσει
κι' έφυγε μακριά
και ζητάς μες το μεθύσι
να βρεις μιά παρηγοριά.

Όσο φεύγουνε οι ώρες
τόσο πιο πολύ
το πιοτό που κατεβάζεις
γίνεται χολή.
Μες τον πόνο πιες και κλάψε
δίχως να ντραπείς,
το φαρμάκι δεν στερεύει
όσο κι' αν μπορείς να πιείς.

Ταβερνιάρη μη μας διώχνεις
και δεν είναι αργά,
έχει ο φίλος μας απόψε
πόνο στην καρδιά.
Φέρε ένα κρασί ακόμα
μα μεθύσουμε
κι' άλλο ένα για το δρόμο
που θα περπατήσουμε.


FREE TRANSLATION

HURT BY LOVE
(one for the road)

Hurt by love,
in your heart,
my friend you're drinking tearfully,
this night.
Without a reason she left you
and went far away
so you seek in drunkenness
some consolation.

As the hours pass
so it increases
the drink you drop inside you
turning into venom.
Within your pain
drink and cry without shame,
poison does not finish,
however much you can drink.

Taverna keeper, don’t kick us out,
it's not too late,
our friend has got tonight
a pain in his heart.
Bring us one more wine
so we get drunk,
and another one for the road
we are going to walk.
Copyright © 1986 by S. Arvanitakis - All rights reserved

Return to “10 October”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests