21 Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ - THE BALLADE OF NEW CONSCRIPT KOLOKOURIS

admin
Site Admin
Posts: 2141
Joined: Thu Jul 23, 2015 5:17 pm

21 Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ - THE BALLADE OF NEW CONSCRIPT KOLOKOURIS

Postby admin » Fri Jul 24, 2015 3:19 pm

Music - Μουσική

ΧΟΥΝΤΑ => ΚΑΛΑΜΑΤΑ / JUNTA => KALAMATA

Καλαμάτα
21/2/1972


Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ

Έφευγε το λούνα-παρκ
δίχως τον Κολοκούρη,
η μικρή αστεία του η μούρη
τώρα πια δεν είναι γελαστή.

Τσίρκο, φίλοι, συγγενείς,
παίρνανε άλλη στράτα
και αυτός μακριά στην Καλαμάτα
πήγαινε να παρουσιαστεί.

Όλοι του μιλούσανε
σε μιά γλώσσα ξένη,
δεν πολυκαταλαβαίνει,
πουθενά δεν έχει να πιαστεί.

Όλοι του μιλούσανε
σε μιά γλώσσα ξένη,
δεν πολυκαταλαβαίνει
κι' έβαλε τα χέρια χιαστί.


Free Translation

THE BALLADE OF NEW CONSCRIPT KOLOKOURIS

The fun fair was departing
without Kolokouris,
his little funny face,
is no more smiling.

The circus, friends, relatives,
were taking a different road,
and he was going far away to Kalamata,
to report for military service.

They were all speaking to him
in incomprehensible lingo,
he doesn't understand much,
he doesn’t have anywhere to hold on to.

They were all speaking to him
in incomprehensible lingo,
he doesn't understand much,
and he crossed his hands in an "X" shape.Copyright © 1972 by S. Arvanitakis - all rights reserved

Return to “02 February”
  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests